Investiranje

Šta je strategija i čemu uopšte služi?

By : | Categories : Investiranje | 0 Comment

Vrlo je česta pojava mešanje strategije i taktike u svakom društvu, što može navesti na pogrešan put, pa je jako važno dati odgovor na pitanje šta je strategija. Sama reč dolazi od starogrčke riječi stratēgos i doslovno znači “vođenje vojske” (grč. stratos : vojska, ago: voditi, strategos : vojskovođa). U početku se strategija prvenstveno odnosila na granu ratne veštine koja se danas zove vojna strategija. Bavila se planiranjem i vođenjem ratnih kampanja ili pohoda, pokretom i aktivnostima snaga, te pokušajima prevare neprijatelja. Strategija je kao moderna vojna nauka nastala u spisima Carla von Clausewitza, koji ju definisao kao “korišćenje bitaka kako bi se postigao kraj rata.”. Vojna strategija se često svrstava u trojstvo “veština” ili “nauka” koje čine vođenje rata; ostale su taktika, odnosno vođenje pojedinačnih bitaka, odnosno logistika ili održavanje vojski. Vremenom je ta reč ušla u upotrebu kako bi opisivala slične pojmove u politici, ekonomiji i sportu pa tako ako danas odgovaramo na pitanje šta je strategija, mislimo uglavnom na:

– političku strategiju,
– ekonomsku strategiju,
– poslovnu strategiju,
– sportsku strategiju, odnosno strategiju u raznim igrama.

Tek od sredine pedesetih godina pojam strategija počinje da se koristi u ekonomiji. Strategija podrazumeva u najširem smislu nečiji dugoročni plan odnosno niz povezanih aktivnosti usmerenih ka ostvarivanju jednog tačno određenog cilja. Pojmovi strategija i taktika su usko povezani. Oba označavaju ispravno korišćenje određenih sredstava u vremenu i prostoru, pri čemu se (vrlo pojednostavljeno rečeno) strategija odnosi na cilj, a taktika na način kako ostvariti postavljeni cilj.

Da bismo bolje razumeli šta je strategija, važno je znati da su ključni pojmovi koji je definišu misija, vizija i ciljevi. Misija definiše zašto preduzeće treba da postoji. Ona predstavlja osnovni okvir poslovanja i razvoja. Treba da bude određena svrhom postojanja, strategijom dejstva, pokretačkim polugama koje pokreću zaposlene i standardima ponašanja. Vizija treba da bude tako sastavljena da jasno pokazuje kuda preduzeće ima nameru da se kreće. Ciljevi preduzeća određuju težnje preduzeća u postupcima zadovoljenja misije preduzeća, željena buduća stanja i rezultate koje je potrebno ostvariti planiranim i organizovanim aktivnostima. Predstavljaju primarnu plansku odluku u postupku razvoja preduzeća. Oni su najznačajniji pokretači ukupne aktivnosti preduzeća i sredstvo kontrole efikasnosti rada. Kada govorimo o strategiji prilikom trgovanja na forexu, važno je znati da postoje uspešne i neuspešne strategije trgovanja i mogu se vrlo lako pronaći i posmatrati. Trgovina na forexu zahteva racionalnost i zaključivanje na osnovu logike i analize, a ne osećaja. Ima previše nepoznatih činilaca i različitih situacija, koje zahtevaju poptuno različite pristupe, kako bi se mogle analizirati. Da biste stvorili zaradu, trgovac mora brzo proceniti i doneti ozbiljne podjednako brzo. Mnogi trgovci puštaju da ih emocije vode, što se nikada ne završi dobro. Bitno je naučiti osnove forexa pre nego što počnete sa trgovanjem. Korišćenje demo računa KapitalRS-a, jednog od najkvalitetnijih brokera u Srbiji, najbolji je način da ustanovite šta je strategija koja je za vas najbolja i koja će vam odgovarati kada pređete na realno trgovanje.

About Milos

Leave a Comment