Investiranje

Pojam i vrste investicija

By : | Categories : Investiranje | 0 Comment

Pojam i vrste investicija predmet su izučavanja ekonomije i spadaju u dosta opširnu i zanimljivu materiju. Pod investicijom se generalno može označiti bilo kakvo ulaganje, primarno novčanih sredstava, radi sticanja određenih ekonomskih koristi, odnosno profita. Može se ulagati u finansijske oblike imovine i s njima izjednačene investicije ili pak u realne oblike imovine koji omogućavaju ostvarivanje ekonomskih koristi odnosno profita kroz određene produktivne poslovne aktivnosti. Treba praviti jasnu razliku između akumulacije i investicija. Akumulacija je kategorija namenske raspodele društvenog proizvoda i nacionalnog dohotka, dok su investicije kategorija njihove finalne upotrebe. Investicionom politikom se stvaraju uslovi za pravilan izbor ekonomskih prioriteta i takvu kombinaciju proizvodnih faktora koja pruža najveće izglede za povećanje proizvodnje. Pored obima i strukture investicija, posebno važno je pitanje efikasnosti investicija. Investicije predstavljaju deo društvenog proizvoda koji nije potrošen u određenom periodu pa je na kraju perioda negde investiran. Na taj način se investicijama uvećava imovina kojom se raspolaže. S obzirom da se društveni proizvod (Y) sastoji iz lične potrošnje © i investicija (I), investicije se mogu izračunati na sledeći način: I = Y – C. U svakodnevnom govoru se pod investicijama podrazumeva investiranje novca u kupovinu akcija ili drugih hartija od vrednosti. Međutim, ekonomisti pod investicijama podrazumevaju stvaranje kapitalnih dobara tj. dobara koji se upotrebljavaju u proizvodnji drugih dobara i usluga. Pojam i vrste investicija od ključnog su značaja za uvećanje bogatstva jednog društva.

Promenom obima investicija može se uticati na proizvodnju i zaposlenost preko agregatne ponude i agregatne tražnje. Kod agregatne tražnje, promene u investicionoj potrošnji imaju multiplikativni efekat na nivo nacionalnog dohotka. Kada je reč o agregatnoj ponudi, povećanje investicija dovodi do povećanja kapitalne opremljenosti što utiče na povećanje proizvodnje i nacionalnog dohotka. Investicije preko agregatne tražnje utiču na proizvodnju u kratkom roku, a preko agregatne ponude u dugom roku. Obim investicija može značajno da varira po pojedinim periodima, pa je neophodno ispitati sve faktore koji mogu uticati na obim investicija. Država često koristi kamatnu stopu kao instrument kojim utiče na obim investicija u pojedinim sektorima. Osim kamatne stope, obim investicija zavisi i od prihoda i troškova investiranja kao i od relativno nepredvidivih i dinamičnih elemenata van ekonomskog sistema kao što su: tehnološke promene, političke promene, novi proizvodi, zakonodavna rešenja, itd. Pojam i vrste investicija u jednoj zemlji podrazumevaju osnovnu podelu na:

  1. Privredne i neprivredne investicije
  2. Investicije za prostu i investicije za proširenu reprodukciju
  3. Investicije u osnovna i investicije u obrtna sredstva
  4. Bruto i neto investicije
  5. Demografske i ekonomske investicije

Prema tehničkoj strukturi investicije delimo na:

a)    ulaganja u građevinske objekte, b) ulaganja u kapitalnu opremu i c) ostalo.

Na mikroekonomskom nivou, odnosno sa aspekta pojedinca, dobre i isplative investicije su najbolji put ka finansijskoj nezavisnosti. Postoje razni oblici investiranja, pri čemu je jedan od najpoznatijih berza. Posebno zanimljiva i sve pristupačnija vrsta berze je forex, odnosno trgovina valutnim razlikama, koja postaje nezamenljiv način zarade na svetskom tržištu. Pojam i vrste investicija na forexu najbolje ćete razumeti uz vođstvo tehničke podrške KapitalRS-a, najboljeg domaćeg brokera.

About Milos

Leave a Comment