Investiranje

Elektronsko poslovanje

By : | Categories : Investiranje | 0 Comment

Elektronsko poslovanje je skup poslovnih aktivnosti koje se odvijaju posredstvom informaciono-komunikacionih tehnologija, posebno interneta, a koje podrazumevaju:

– optimizaciju poslovnih procesa (proizvodnja, marketing, veleprodaja, distribucija, prodaja, naplata, isporuka, zalihe…)
– unapređenje odnosa sa klijentima, zaposlenima, dobavljačima, distributerima …
– unapređenje ostalih poslovnih servisa podrške (banke, advokatske agencije, računovodstvene agencije, zakonodavstvo, vladine agencije …)
– unapređenje mehanizama zaštite (ustanovljenje elektronskog potpisa, kriptografija)

Ne postoji opšteprihvaćena definicija elektronskog poslovanja, pri čemu se često pojam e-commerce (e-trgovina) poistovećuje sa elektronskim poslovanjem. U praksi je elektronsko poslovanje (e-business) mnogo više od elektronske trgovine (e-commerce). Elektronsko poslovanje stavlja akcenat na funkcije koje se realizuju uz pomoć savremenih elektronskih dostignuća, dok je elektronska trgovina deo globalne strategije elektronskog poslovanja i teži da ostvari prihode putem interneta, kako bi poboljšala veze sa klijentima i partnerima u cilju povećanja efikasnosti. Elektronsko poslovanje u širem smislu reči predstavlja organizaciju poslovanja firme u mrežnom okruženju kao i organizovanje poslovne komunikacije i brigu o njima, dok se njegov uži smisao može odnositi na vođenje poslova na internetu odnosno kupovinu i prodaju.

Kao sto su skoro svi pronalasci u istoriji bili rezultat nekih potreba koje je trebalo zadovoljiti, tako je i internet nastao kao rezultat potrebe za posebnim vidom komuniciranja između naučnih institucija, povezivanjem kompjutera na daljinu. Vremenom i razvojem tehnologije, otkrivale su se potrebe i problemi poslovnih organizacija, ali i običnih ljudi koje je bilo moguće olakšati primenom te tehnologije. Prva kompanija koja je upotrebila izraz elektronsko poslovanje je američka kompanija IBM. Mislilo se na poslovanje koje se realizuje primenom savremene elektronske tehnologije. U to vreme ovaj izraz se odnosio samo na poslovanja u sektoru elektronike. Danas se pod njim podrazumeva obavljanje poslovnih procesa uz primenu savremenih elektronskih tehnologija, koje su zasnovane na spajanju telekomunikacionih i informacionih tehnologija. Savremene tehnologije omogućavaju slanje velikog broja informacija u kratkom vremenskom periodu na velike razdaljine što omogućava preduzećima da efikasnije obavljaju svoje svakodnevne zadatke i budu konkurentnija na tržištu. Prednosti elektronskog polovanja u odnosu na tradicionalno su značajne. Vezane su za povećanje kvaliteta i sniženje prodajnih cena, smanjenje vremena izlaska na tržište, realizovanje transakcija. U nekoliko sekundi se mogu obaviti aktivnosti koje su ranije zahtevale sate, čak i dane rada. Elektronska trgovina (e-commerce) jeste jedan podrazumevani deo elektronskog poslovanja. Elementi koji se pojavljuju u elektronskoj trgovini isti su kao i u klasičnoj trgovini: proizvod, mesto, marketing, način za prijem narudžbina, način za prijem novca, isporuka, mogućnost vraćanja proizvoda, garancija i tehnička podrška. U zavisnosti od stepena razvoja preduzeća u elektronskom smislu, neki od njih imaju, u manjoj ili većoj meri, prepoznatljiv tradicionalni karaker.

Danas na osnovu relacija između učesnika možemo razlikovati više tipova modela mrežnog elektronskog poslovanja. Između kompanija i krajnjih korisnika postoje sledeći modeli:

– Business to Business (B2B)
– Business to Consumer (B2C)
– Consumer to Business (C2B)
– Consumer to Consumer (C2C)
– Business to Employee (B2E)
– Employee to Business ( E2B )

Što se tiče komunikacija u elektronskoj vladi, elektronsko poslovanje uključuje sledeće oblike:

– business-to-government (B2G)
– government-to-business (G2B)
– government-to-government (G2G)
– government-to-consumer (G2C).

About Milos

Leave a Comment