Author Archive

 • Prednost investiranja na Forex Market-u

  Investiranje danas više nije tako nedostižan i dalek pojam kao što je to bio tokom godina prošlog veka. Nova era je donela sa sobom, pored opšteg društvenog napretka, tehničko-tehnoloških inovacija i neke dobre novosti na polju savremenog poslovanja. Forex trgovanje je svakako jedna od njih jer suštinski predstavlja mogućnost investiranja na najvećem finansijskom svetskom tržištu koje je danas dostupno širokom društvenom auditorijumu. Moglo bi se reći, kao najznačajnija vest u poslovnom svetu ...

  By : | Categories : Investiranje | 0 Comment
 • Forex trejder je – Profesionalac

  Najveća i najučestalija greška trejdera na Forex-u je trgovanje bez ikakvog prethodnog znanja i iskustva u poslovima investiranja. Statistički podaci koji pokazuju da oko 85 posto trejdera posluje sa gubicima, takođe, pružaju uvid u situaciju da većina onih koji nemaju uspeha na Forex-u, istovremeno ne poseduju ni neophodne veštine u trgovanju. Na suprotnoj strani, trejderi koji ubiraju plodove svog profesionlnog rada značajno uvećavajući svoj kapital, predstavljaju tek 15 posto ukupnog broja učesnika na najvećem finansijskom ...

  By : | Categories : Investiranje | 0 Comment
 • Kako investirati – Prva ili poslednja lekcija?

  Forex trgovanje jeste posao investiranja i tako se treba odnositi prema toj vrsti delatosti. Za neke je ova rečenica kruna svega što se događa u Forex trgovanju ili nas možda ipak vraća na sam početak?! Elem, mnogi programi edukacije tek u svojim lekcijama zrelijeg poznavanja Forex-a obrađuju teme poput Risk control, Money management (Kontrola rizika, Upravljanje novcem) dok u najranijoj fazi upoznavanja sa Forex trgovanjem uglavnom ne sadrže elemente ...

  By : | Categories : Investiranje | 0 Comment
 • Beogradska berza

  Beogradska berza bila je prva berza u jugoslovenskim krajevima. Zakon o javnim berzama donet je 3. novembra 1886. godine, ali su pripreme za otvaranje berze dugo trajale. Zbog ekonomske zaostalosti naših krajeva i usmerenosti trgovine poljoprivrednim proizvodima na strane zemlje, dugo se nije osećala potreba za otvaranjem berzi. Sitan seoski posed u Srbiji bio je dodatna smetnja za pojavu berzi. Ipak, vodeći beogradski trgovci su sredinom XIX veka predlagali knezu da ...

  By : | Categories : Investiranje | 0 Comment
 • Šta je strategija i čemu uopšte služi?

  Vrlo je česta pojava mešanje strategije i taktike u svakom društvu, što može navesti na pogrešan put, pa je jako važno dati odgovor na pitanje šta je strategija. Sama reč dolazi od starogrčke riječi stratēgos i doslovno znači "vođenje vojske" (grč. stratos : vojska, ago: voditi, strategos : vojskovođa). U početku se strategija prvenstveno odnosila na granu ratne veštine koja se danas zove vojna strategija. Bavila se planiranjem i vođenjem ratnih kampanja ili ...

  By : | Categories : Investiranje | 0 Comment
 • Razvoj svetske trgovine

  Da bismo prikazali razvoj svetske trgovine značajno je prvo razmotriti sam njen pojam. Pod pojmom međunarodne trgovine podrazumevaju se svi oblici ekonomske saradnje koje jedna zemlja ima sa inostranstvom. Drugim rečima to je razmena roba, usluga i proizvoda ljudskog duha između rezidenata različitih država. Ta razmena se obavlja na taj način što predmet kupoprodaje, prelazeći carinsku liniju napušta teritoriju zemlje prodavca (izvoz) ili ulazi na teritoriju zemlje kupca (uvoz). Osim materijalnih ...

  By : | Categories : Investiranje | 0 Comment
 • Pojam i vrste investicija

  Pojam i vrste investicija predmet su izučavanja ekonomije i spadaju u dosta opširnu i zanimljivu materiju. Pod investicijom se generalno može označiti bilo kakvo ulaganje, primarno novčanih sredstava, radi sticanja određenih ekonomskih koristi, odnosno profita. Može se ulagati u finansijske oblike imovine i s njima izjednačene investicije ili pak u realne oblike imovine koji omogućavaju ostvarivanje ekonomskih koristi odnosno profita kroz određene produktivne poslovne aktivnosti. Treba praviti jasnu razliku između akumulacije ...

  By : | Categories : Investiranje | 0 Comment
 • Koji posao je danas profitabilan

  Svako od nas sve češće razmišlja na temu koji je posao danas profitabilan, kako bismo sebi obezbdili bolju budućnost. Osim posla političara, koji u Srbiji spada u najpoželjnije karijere, iako se sa druge strane smatra jednim od najnemoralnijih poslova, još uvek nemamo pravi odgovor na to pitanje. Srbija svakako nije izuzetak, i ovakva situacija je veoma česta upravo u zemljama bivšeg socijalističkog bloka, kojima i naša zemlja pripada. U neka stara vrema, važno ...

  By : | Categories : Investiranje | 0 Comment
 • Elektronsko poslovanje

  Elektronsko poslovanje je skup poslovnih aktivnosti koje se odvijaju posredstvom informaciono-komunikacionih tehnologija, posebno interneta, a koje podrazumevaju: - optimizaciju poslovnih procesa (proizvodnja, marketing, veleprodaja, distribucija, prodaja, naplata, isporuka, zalihe...) - unapređenje odnosa sa klijentima, zaposlenima, dobavljačima, distributerima ... - unapređenje ostalih poslovnih servisa podrške (banke, advokatske agencije, računovodstvene agencije, zakonodavstvo, vladine agencije ...) - unapređenje mehanizama zaštite (ustanovljenje elektronskog potpisa, kriptografija) Ne postoji opšteprihvaćena definicija elektronskog poslovanja, pri čemu se često pojam e-commerce (e-trgovina) poistovećuje sa ...

  By : | Categories : Investiranje | 0 Comment
 • Devizno poslovanje i Forex

  Devizno poslovanje jedne zemlje deo je njenog deviznog sistema, koji predstavlja skup svih principa i odnosa datih u obliku zakonskih propisa kojima se regulišu devizni odnosi i poslovi privrednih i drugih subjekata u robnom i vanrobnom prometu u zemlji i inostranstvu. Ako su u pitanju poslovi sa inostranstvom devizni promet se deli na tri oblika: - devizni sistem, - devizno poslovanje i - devizna politika. Devizni sistem može biti: - liberalan i - regulisan. U liberalnom ...

  By : | Categories : Investiranje | 0 Comment