Dobrodošli u svet investiranja!

Iskoristite jedinstvenu priliku da na jednom mestu saznate sve o investicijama, pametnom investiranju i ulaganju kapitala na pravo mesto. Želimo da Vam približimo mogućnosti za investiranje kako biste ostvarili dobar profit sa minimumom rizika. Sve Vaše sugestije, iskustva i predloge možete ostaviti u komentarima.

Pojam i vrste investicija

Pojam i vrste investicija predmet su izučavanja ekonomije i spadaju u dosta opširnu i zanimljivu materiju. Pod investicijom se generalno može označiti bilo kakvo ulaganje, primarno novčanih sredstava, radi sticanja određenih ekonomskih koristi, odnosno profita. Može se ulagati u finansijske oblike imovine i s njima izjednačene investicije ili pak u realne oblike imovine koji omogućavaju ostvarivanje ekonomskih koristi...

Devizno poslovanje i Forex

Devizno poslovanje jedne zemlje deo je njenog deviznog sistema, koji predstavlja skup svih principa i odnosa datih u obliku zakonskih propisa kojima se regulišu devizni odnosi i poslovi privrednih i drugih subjekata u robnom i vanrobnom prometu u zemlji i inostranstvu. Ako su u pitanju poslovi sa inostranstvom devizni promet se deli na tri oblika...

Razvoj svetske trgovine

Da bismo prikazali razvoj svetske trgovine značajno je prvo razmotriti sam njen pojam. Pod pojmom međunarodne trgovine podrazumevaju se svi oblici ekonomske saradnje koje jedna zemlja ima sa inostranstvom. Drugim rečima to je razmena roba, usluga i proizvoda ljudskog duha između rezidenata različitih država. Ta razmena se obavlja na taj način što predmet kupoprodaje, prelazeći carinsku liniju napušta teritoriju zemlje prodavca (izvoz) ili ulazi na teritoriju zemlje kupca (uvoz)...

Koji posao je danas profitabilan

Svako od nas sve češće razmišlja na temu koji je posao danas profitabilan, kako bismo sebi obezbdili bolju budućnost. Osim posla političara, koji u Srbiji spada u najpoželjnije karijere, iako se sa druge strane smatra jednim od najnemoralnijih poslova, još uvek nemamo pravi odgovor na to pitanje. Srbija svakako nije izuzetak, i ovakva situacija je veoma česta upravo u zemljama bivšeg socijalističkog bloka, kojima i naša zemlja pripada. U neka stara vrema, važno je bilo završiti fakultet...